Contact informatie

Stichting: Oranje Avond4daagse Nieuw – Vennep
Website : www.oa4d.nl

Email adres algemeen: mail@oa4d.nl
Email adres inschrijvingen: inschrijvingen@oa4d.nl
Email adres vrijwilligers: vrijwilligers@oa4d.nl

Twitter: @avond4daagse_NV

Facebook: klik hier

Postbus 206
2150 AE  NIEUW-VENNEP
KVK: 34331551

Tel: 06 – 55 89 15 66 (Mandy Kuijk)
Tel: 06 – 24 90 43 85 (John Stassen)

Bankrelatie:
IBAN: NL75 RABO 0112 7272 55 t.n.v. Stichting Oranje Avondvierdaagse te Nieuw-Vennep

De OA4D is opgericht in 2009 en bestaat momenteel uit:

Jan Schrama – Voorzitter
Bert den Elzen – Secretaris/Pers
John Stassen – Penningmeester

Petra Stroomer

Cor Bouterse

Ben Haspels

– Routes/Vrijwilligers/EHBO

– Verkeersregelaars/Vrijwillige brandweer

– Veiligheid

Tea Roubos

Mandy Kuijk

Daniel van Straeten

 

Thomas Hendriksen

– Sponsoren/Herbert Vissers College

– Sponsoren/Aanmeldingen/Website

– Sponsoren

 

Vertrouwenspersoon  (06-53202625)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname

Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld. De prijzen worden jaarlijks vermeld op de website www.oa4d.nl. Voor uw inschrijving ontvangt u bij aanmelding op het evenement zelf een stempelkaart voor vier dagen, drinken en (gezonde) snacks onderweg en op vrijdag een medaille. Daginschrijving is mogelijk. Inschrijven op de startdag (dinsdag of op woensdag gaat onder betaling van € 2,50 bovenop de prijs bij voorinschrijving. 

 

Afstanden

De Oranje Avond4daagse Nieuw-Vennep (OA4D) kent 2 verschillende afstanden: 5 km en 10 km. In principe loopt elke deelnemer elke avond dezelfde afstand. Dit i.v.m. de bevoorrading van deelposten. Is dit niet mogelijk, dan gaarne door te geven aan de organisatie dat u ervoor kiest een andere afstand te lopen.

 

Inschrijftermijn

De voorinschrijving wordt in maart geopend via onze website www.oa4d.nl en sluit vrijdagavond voor aanvang van het evenement. Betaling vindt online digitaal plaats.
Er zullen beperkte mogelijkheden zijn – op de startdag (dinsdag) en de dag na startdag (woensdag) om fysiek in te schrijven en contant danwel met pin te betalen. Dit kan op genoemde dagen van het evenement zelf bij ons informatiepunt.

 

Bewijs van inschrijving

Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving. Daarnaast ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging met de ‘naam contactpersoon’ waaronder u zich op dinsdag bij de start kunt melden om de deelnemerskaarten op te halen. Dit kunt u aantonen op papier, of op een mobiele telefoon.

 

Start- en finishlocatie

Onze start- en finishlocatie is van dinsdag t/m vrijdag het schoolplein van het Herbert Visserscollege op de Beurtschipper 200 te (2152 LG) Nieuw-Vennep.

 

Aanmelding voorinschrijvingen

Aanmelding op dinsdag kan met het noemen van de ‘naam contactpersoon’ danwel een geldig inschrijfbewijs bij ons informatiepunt aan de Beurtschipper 200 te (2152 LG) Nieuw-Vennep vanaf 16.30 uur. Tegen vermelding van de ‘naam contactpersoon’ danwel een geldig bewijs van inschrijving wordt de stempelkaart, routeboekje en eventueel – indien mogelijk gemaakt – een goodiebag uitgereikt.

 

Stempelkaarten

Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een stempelkaart voor alle wandeldagen. Bij diverse stempelposten op de route kan de stempelkaart afgestempeld worden en bij binnenkomst ontvangt u de finish-stempel. U ontvangt in ieder geval 2 stempels per dag. De kaart dient u elke dag bij zich te hebben. Bij controle op de routes moet de controlekaart worden getoond.

Bij inlevering van uw stempelkaart op vrijdag ontvangt u een medaille. Het is niet van belang hoeveel stempels u verzameld heeft, de stempelkaart dient als bewijs van inschrijving en geeft recht op een medaille.

 

Starttijden

Dinsdag/woensdag/donderdag/ vrijdag: 10 km start om 17:30 uur en de 5 km start om 18:00 uur.

 

Aanmelding

De openingstijden van het startbureau zijn: Dinsdag vanaf 16.30 uur;

Woensdag vanaf 17:00 uur; Donderdag vanaf 17:00 uur; Vrijdag vanaf 17:00 uur;

 

Geneeskundig onderzoek

Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra.
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.

 

Routes

Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van wandelpaden en stoepen. De routes zijn niet uitgepijld. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de verkeersregelaars.

 

Kleding

Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.

 

Wandeltempo

De beschikbare tijd voor het afleggen van de routes is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Hou rekening met de jongste deelnemers, ouderen en deelnemers met een fysieke beperking. Indien u in groepsverband loopt, houdt u het tempo aan van deelnemer(s) die het rustigst loopt. Hardlopen is niet toegestaan.

 

Muziek

Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.

 

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd. Wij vragen u vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op het plein van het Herbert Visserss college eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde afvalbak.

 

Weersverwachting

Het team van de OA4D zal dagelijks tijdens de OA4D de weersverwachting in de gaten houden. Als de weersverwachting een noodzaak oproept om de routes aan te passen, zal dit worden gemeld op de Facebook pagina van de OA4D. Scholen en groepen zullen per e-mail of via de contactpersoon per whatsapp bericht hierover worden geïnformeerd.

 

Afval

Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Bij de deelposten is altijd een afvalzak of – bak beschikbaar. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u op het Herbert Vissers College bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers. Houd Nieuw-Vennep en omgeving schoon!

 

Gebruik beeltenis

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Oranje Avond4daagse Nieuw-Vennep zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

 

Aansprakelijkheid

Stichting Oranje Avond4daagse Nieuw-Vennep is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico.

Door inschrijving en deelname aan de OA4D verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

 

Beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Oranje Avond4daagse Nieuw-Vennep.