Vrijwilligers aanmelding

Inschrijving vrijwilligers

U kunt zich ten allen tijde inschrijven als vrijwilliger voor de Oranje Avond4daagse Nieuw-Vennep. Ook als u maar 1 dag beschikbaar bent. Alle handjes zijn welkom.

Mocht u graag met een andere vrijwilliger op een post staan, geeft u dit dan aan. Wij gaan dan kijken of wij dit voor u mogelijk kunnen maken.

Verkeersregelaar

Geeft u zich op als verkeersregelaar, dan zult u nog een uitnodiging ontvangen voor het volgen van een verkeersregelaarscursus inclusief examen. Dit is een webbased training en kan op uw eigen moment en locatie plaatsvinden.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen dient elke vrijwilliger te beschikken over een verklaring omtrent gedarg. Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt en/of werkt met mensen met een verstandelijke beperking, kan zijn VOG vergoed krijgen.

Wij hebben dit jaar dan ook uw geboortedatum, geboorteplaats en voorletters nodig. 

Wij vragen voor u een VOG aan, welke u dient te bevestigen na ontvangst van de e-mail van de dienst Justis middels uw DigiD.


Wees zorgvuldig

Neemt u even de tijd voor het invullen van dit formulier. Een verkeerd of onvolledig ingevuld formulier kost ons veel extra tijd en geeft vertraging bij de aanvragen van een VOG. 

    Indien u niets aanvinkt gaan wij ervanuit dat u alle dagen beschikbaar bent!    Maak je keuze. Je kunt meerdere keuzes aanvinken.NB: Voor verkeersregelaar dient u een verkeersregelaarscursus en examen te hebben gevolgd. Dit is een webbased training. U krijgt hiervoor een uitnodiging als u zich als verkeersregelaar aanmeld.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uw e-mail richten aan vrijwilligers@oa4d.nl.